Kezdőlap
https://boncmestertanfolyam.hu/

Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!
A Mesto Csoport Kft. weboldalainak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalainkat!
Információk:
A Mesto Csoport Kft. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a honlap weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Mesto Csoport Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Mesto Csoport Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
A Mesto Csoport Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Mesto Csoport Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Mesto Csoport Kft. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Mesto Csoport Kft.-nak elfogadja, hogy a Mesto Csoport Kft.-nak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Mesto Csoport Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni, kivéve ha erről a szerződő felek erről külön szerződésben másképp nem rendelkeztek.

Szerzői jog

A Mesto Csoport Kft. weboldalai, az azokon található minden képi, hang,videó és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Mesto Csoport Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. 
A weboldal használata során a felhasználók által feltöltött fájlok, képek és videók közzététel előtt vizsgálaton esnek át, de csak minőségük alapján. A nem megfelelőnek talált képeket értesítés nélkül töröljük.

A beérkezett képek és videók jogi helyzetét nem áll lehetőségünkben ellenőrizni, így ez ügyben felelősséget nem tudunk vállalni. Az esetleges jogi következmények a feltöltőt terhelik. A Mesto Csoport Kft.-nak nem áll szándékában jogvédett anyagok elhelyezése. Amennyiben bizonyítható információ kerül birtokunkba, hogy valamely kép, szöveg vagy videó esetében a szerzői jog sérül, azt - az adott képet feltöltő felhasználó értesítése nélkül - oldalunkról eltávolítjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Mesto Csoport Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Mesto Csoport Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben jogilag fellép.

Mesto Csoport Kft.                                                                                             Engedélyezési  szám: E/002008/2019